propagandaa.jpg

Mäyräkoirakansa kohisee. Viimeisten koirien älykkyyttä ja erityisesti tunne-elämää koskevien tutkimustulosten perusteella tiedemaailma on tehnyt johtopäätöksiä. Eläinmaailmassa ylipäänsä koirat eivät ole erityisen älykkäitä, vaan ovat nisäkkäiden skaalan noin puolessa välissä. Paljon koiraa älykkäämmiksi väitetään mm. norsuja. Koirien väitetään jäävän osin pennun kaltaisiksi koko aikuisiäkseen. Älykkyys ei kuitenkaan vaikuta koiran tunne-elämän voimakkuuteen, eikä myöskään koiran koko. Se, mitä tunteita koira ylipäänsä pystyy kokemaan, puolestaan riippuu älykkyydestä. Järki ja tunteet ovat aidostikin eri ilmiöitä aivoissa, eri paikoissa.

Koirilla on mahdollisesti alkeellinen kyky pystyä ymmärtämään toisen kärsimystä, ja ylipäänsä sitä, että toisella on erilainen tunnetila kuin itsellä. Tutkimusten mukaan mielen teoriaa koiralla ei kuitenkaan ole - se ei voi ymmärtää, että toisella voi olla erilaisia uskomuksia  kuin itsellä. Koiralta siis puuttuu kyky hahmottaa, että toisella on eri ajatukset, tiedot ja kokemukset kuin itsellä. Koiralta siis puuttuu taito tuntea häpeää tai kostonhimoa tai osoittaa mieltään. Se vaan esim. huomaa omistajastaan ärtyneisyyden ja alkaa reagoida siihen tunnetilaan.

Tutkimuksissa myös todetaan, että koiran motiivin ydin ei ole toisten hallitseminen, vaan se, että koira yrittää vaikuttaa omaan tunnetilaansa.

 

Mäyräkoirain Liitto rauhoittelee jäsenistöään

- Allekirjoitamme tämän maailmankuvan muutoksen, että eläinten käyttäytymisestä suurin osa on opittua, siis oppimisen ja kokemusten tulosta, eikä sisäsyntyistä, johon ei voi vaikuttaa, toteaa Liiton tiedottaja.  - Mutta näissä tuloksissa on muutamia periaatteellisesti pielessä olevia seikkoja, hän jatkaa.

- Ensinnäkin, mäyräkoiralla on kyky hahmottaa oma mieli erillisenä muista ja käyttää näitä tietoja hyväkseen. Me todellakin olemme kykeneviä kostamaan itseemme kohdistuvaa epäoikeudenmukaista käytöstä. Tämähän on yksi selviytymisemme ja arjen taitavuutemme kulmakiviä, Liitosta puhistaan.

- Samoin ymmärrämme varsin hyvin, että toisella voi olla eri ajatukset kuin meillä ja tätä tietoa myös häikäilemättä hyödynnämme. Osoitamme taidokkaasti mieltä aina silloin, kun se on tarpeen omien etujemme ajamiseksi. Täysin käsittämätöntä väittää, ettemme pystyisi näin toimimaan. Sehän tarkoittaisi, että palvelusväen koulutus olisi aivan eri jamassa kuin mitä se meillä tällä hetkellä on. Sopivassa määrin positiivisia tunteidenosoituksia ja rakkautta, mutta aina tarpeen mukaan näpäytys näppärällä kakkakostolla tai kallionkin murentavalla mielenosoittamisella.

- Mäyräkoiran motiivi toimia on luonnollisesti omaan tunnetilaamme vaikuttaminen, se on selvä. Kyllähän tässä haetaan mukavaa ja helppoa arkea kaikkine palveluineen. Ja jokaisen päivän ydin on nimenomaan toisten hallitseminen! Tämä on lukuisissa kokeissa ja tutkimuksissa todettu. Mikäli muiden rotujen edustajat eivät tätä näkökulmaa ole vielä hoksanneet, se on niiden häpeä. Mäyräkoirilla tilanteen ja lähimmäisten hallinta on yksi tärkeimmistä päivittäisistä toimistamme.

Liitto haluaa rauhoitella jäseniään.

- Ei ole syytä hermostua. Meillä on omat tutkimustuloksemme ja vahvaa näyttöä arjesta siitä, että mäyräkoiran älykkyys ja tunne-elämä ovat korkealla tasolla. Tästä näkemyksestä tulemme pitämään kiinni jatkossakin, Liitosta vielä vakuutetaan.

 

Alun tutkimustulokset poimintoja Helena Telkänrannan luennolta (pois lukien otsikkokuvan väite).