Kokonaisarvio testin perusteella


Hertta on ystävällinen ja avoin koira, joka tutustuu vauhdikkaasti uuteen tilaan ja rauhoittuu sylinteritestin jälkeen selvästi, kiihtyen jälleen sosiaalisen oppimisen tehtävässä. Hertta on erittäin motivoitunut ruoasta ja tehtävistä ja se keskittyy erittäin hyvin tehtäviin. Sylinteritestissä Hertta osoittaa erittäin hyvää itsehillintää. Ihmisen eleiden lukukyky ei ole Hertan vahvuus. Hertta ymmärtää erittäin hyvin kädellä ristiin osoitetun eleen. Hertta saattaisi ymmärtää lähellä kuppia osoitetut eleet paremmin kuin seisaaltaan osoitetut eleet, mutta niitä ei testata tässä testissä. Hertta ei ole johdettavissa harhaan eleillä. Hertta ratkaisi supernopeasti tilaan liittyvän ongelmanratkaisutehtävän (V-aita), mutta loogisen päättelyn tehtävä oli Hertalle vaikea. Hertta on mahdottomassa tehtävässä enemmän itsenäinen ongelmanratkaisija, mutta se pyytää myös hieman apua tehtävän ratkaisuun. Hertalla on erinomainen muisti, se muisti kaikki neljä muistipaikkaa muistin kesto –tehtävässä. Hertta painoi namikoneen nappia satunnaisesti, mutta kiihtyi tehtävässä niin, että ei oppinut namikoneen käyttöä siten, että olisi alkanut toistaa painamista systemaattisesti. Hertta on vauhdikas ja tekemisestä innostunut koira, joka sinnikkäästi pyrkii ratkaisemaan eteen tulevat ongelmat!


Itsehillintä ja ongelmanratkaisu

Testissä impulsiivisuutta mitattiin sylinteritestillä ja V-aita-testillä. Siitä, miten koira reagoi, kun se ei voi itse päästä haluamaansa lopputulokseen, mitattiin mahdottomalla tehtävällä.

Sylinteritesti

Koira opetettiin hakemaan makupala läpinäkymättömän sylinterin päästä. Tämän jälkeen sylinteri muuttui läpinäkyväksi ja koira saikin nähdä palkinnon.  Hertta oli tässä erityisen kiihkeä ja nopea liikkeissään, mutta ajatus pysyi kuitenkin kirkkaana siitä, että namiin pääsee käsiksi ainoastaan avoimesta päästä. Hertalla on erinomainen itsehillintä ja impulssikontrolli sylinteritestissä. Aikaisemmissa tutkimuksissa koirilla testin onnistumisprosentti on ollut keskimäärin 79, susilla 77 - Hertalla tämä oli 100.


Itsehillint%C3%A4%20hertta.jpg


Ongelmanratkaisu, V-aita

V-aidan sisään laitettiin ruokaa ja koiran oli tajuttava, että vain menemällä poispäin palkkiosta, sen oli mahdollista saavuttaa se. Tehtävässä mitataan paitsi ongelmanratkaisun tapaa ja nopeutta, myös itsehillintää. Hertta hahmotti tämän tilaan liittyvän ongelman samantien. Huippunopeassa kuudessa sekunnissa se oli itsenäisesti ratkaissut tehtävän, kiertänyt aidan ja päässyt käsiksi nameihin. Keskimäärin tähän testatuilla koirilla kuluu 50-60 sekuntia, mäyräkoirilla vähän enemmän, 80-90 sekuntia.


Tilaan%20Liittyv%C3%A4n%20ongelman%20rat


Mahdoton tehtävä

Mahdottomassa tehtävässä koira pääsi ensin vapaasti hakemaan namit levyn päältä. Viimeisellä kerralla kansi suljettiin tiukasti ja namit jäivät rei'itetyn kuvun alle. Tarkoitus on selvittää kahden minuutin aikana, millä tyylillä koira pyrkii ratkaisemaan ongelmaa. Hertta pyrki ratkaisemaan tehtävän ensimmäkseen itsenäisesti (74 %) ja on työskennellessään sinnikäs ja yrittää aukaista laatikkoa puremalla ja kaapimalla sitä. Koiralla on kuitenkin molemmat ongelmanratkaisustrategiat käytössä, sillä se pyytää myös ohjaajalta apua ratkaisuun (23 %). 3 % Hertta tekee muuta. Testatuilla mäyräkoirilla on keskiarvoa enemmän itsenäistä suorittamista.


mahdoton%20teht%C3%A4v%C3%A4%20hertta.jp


Eleiden lukukyky

Osiossa testattiin sitä, miten koira löytää ihmisen eleiden antaman vihjeen avulla palkinnon. Hertalle tämä oli vaikea osio. Selvästi sen oli vaikeata hahmottaa seisovan ihmisen korkeudella tapahtuvia liikkeitä. Ei ole vielä laajasti tutkimustuloksia siitä, miten eri rodut osaavat tulkita ihmisen eleitä. Kuitenkin myös pienet koirat osaavat niitä tulkita, eli kyse ei ole välttämättä siitä, että tehtävä olisi erityisen vaikea kaikille pienille koirille. Ihmisen eleiden lukukyky ei ole Hertan vahvuus. Hertta sai keskimäärin 53 % oikein. Parhaiten Hertta ymmärsi kädellä ristiin osoitettu elettä. Hertta saattaisi ymmärtää paremmin lähellä kuppia tehtävät osoitukset kuppiin, kuin seisten tehdyt eleet.


Eleiden%20luku%20Hertta.jpg


Muisti ja looginen päättely

Testikokonaisuuden vaikeimmassa osiossa koiran pitää päätellä tyhjän astian perusteella eli negaation kautta, missä palkinto sijaitsee. Ensin koiralle opetettiin, että toisen astian alla on ruokaa ja toinen astia on tyhjä. Varsinaisessa testissä koiran edessä oli kaksi astiaa, eikä se nähnyt, kumman alle nami laitettiin. Testaaja näytti koiralle tyhjän astian, jonka jälkeen koira lähti suorittamaan tehtävää. Toistoja oli viisi.

Hertta puolestaan ei ymmärtänyt päättelyä negaation kautta, vaikka se keskittyi hyvin tarkkaavaisen oloisena. Hertta ei ymmärtänyt loogisen päättelyn tehtävää. Tehtävä on haastava, ja vain pieni osa testatuista koirista ratkaisee sen. Hertta valitsi toistuvasti saman puolen kipot, ja sai siten puolet oikein. Tämä strategia, jonka suurin osa koirista valitsee.


looginen%20p%C3%A4%C3%A4ttely%20hertta.j


Vihje vai oma päättely

Osa koirista luottaa vahvasti ihmisen vihjeisiin. Tehtävässä testaaja osoitti koiralle namin väärän sijainnin. Suurin osa koirista (vajaa 80 %) ei "mene halpaan" vaan menevät sinne, mihin näkivät namin laitetun. Näin toimi myös Hertta. Testatut mäyräkoirat ovat keskimääräistä enemmän (90 %) toimineet oman päättelyn ohjaamana.


vihje%20vai%20oma%20p%C3%A4%C3%A4ttely%2


Muistin kesto 

Muistin kesto - tehtävässä koiran nähtävillä oli kolme lähekkäin olevaa astiaa. Sille näytettiin aina minkä astian alle nami laitetaan. Koiran piti sen jälkeen muistaa palkinnon sijainti  tietyn odotteluajan jälkeen. Koiran näköyhteys astioihin peitettiin, jotta mitattaisiin sitä, miten koira pystyy palauttamaan asian mieleensä. Vaikea tehtävä, josta vain harva koira suoriutuu kaikista toistoista oikein. Hyvä suoritus on, kun koira muistaa puolet sijainneista oikein.

Hertta muisti oikein kaikki neljä aikaa (1 min, 1 min 30 sek, 2 min  ja 2 min 30 sek odottelun jälkeen) mikä on erinomainen ja kohtuullisen harvinainen suoritus - vain pieni osuus testatuista koirista saa kaikki oikein. Tehtävä vaatii paitsi hyvää muistia myös kykyä keskittyä ja kykyä odottaa. Muisti on yksi oppimisen tärkeimpiä edellytyksiä. Keskimäärin koirat muistavat tässä tehtävässä namin sijainnin oikein kahden lyhimmän odotteluajan jälkeen. Testatut mäyräkoirat ovat pärjänneet tehtävässä aavistuksen keskiarvoa paremmin.


muistin%20kesto.jpg

Sosiaalinen oppiminen

Koirat oppivat paljon lajitovereilta sekä ihmisiltä. Käyttäytymisen seuraamista ja sen spontaania matkimista tutkittiin namikoneella. Testaaja näytti viisi kertaa, miten ruoka tulee laitteesta ulos ja sen jälkeen koira pääsi kokeilemaan onneaan.

Hertta ei oppinut tehtävää mallin perusteella.  Hertta painaa oikeaa nappia, mutta se osuu nappiin vahingossa. Se, että koira yrittää ylipäätään selvittää tehtävää, kertoo paljon myös koiran luonteesta: koiralla on halua selvittää, miten namit saadaan sekä rohkeutta manipuloida laitetta. Hertta ei kuitenkaan opi laitteen toimintaa 3 minuutissa, lähinnä suuren kiihtymisen takia.


sosiaalinen%20oppiminen%20hertta.jpg

Aktiivisuus

Myös koiran aktiivisuutta seurataan testin aikana aktiivisuusmittarilla.  Hertan aktiivisuus oli 38. Rodun keskiarvo on ollut 30.


miettii%20pienempi.jpg